Príklad vyhľadávania v ElasticSearch

Zadanie úlohy

Vyhľadávanie je nad indexom ElasticSearch. Dáta obsahujú informácie o mene, priezvisku, povolaní a mestu.
Vyhľadávanie musí spĺňať nasledujúce požiadavky :

Vyhľadávanie

Zaindexované dáta

Meno a priezvisko Povolanie Mesto
Vytvorené firmou Morione s.r.o.